V této části stránky najdete příspěvky, které se týkají komunikace. Obecně, zcela konkrétně, prakticky, komunikace pracovní i soukromé. Rady a doporučení jak na sobě pracovat, jak zvládnout umění naslouchání i řečnictví. Komunikace je základem vztahů. A vztahy, přesně na těch chceme pracovat.