Blog

Články, poznatky a informace, které nám připadají zajímavé a chceme se o ně s Vámi podělit

Tereza Ettlerová

Tereza Ettlerová

Čeští lékaři v zahraničí

Série článků od zahraničních kolegů, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí a přinášejí pohled na každodenní život lékařů v realitě jejich zdravotnictví

Michaela Rejthar

Koučink pro lékaře

Články paní doktorky Rejthar, certifikované koučky, která nabízí své služby lékařům a dalším zdravotníkům.

Dorota Brzezinová

Ze života zdravotní sestery

Články od  zdravotní sestry, magistry Doroty Brzezinové, která nám ve svých článcích ukáže zdravotnictví z pohledu zdravotní sestry.

Michal Němeček

Pohledem švýcarského lékaře

Články o realitě západního zdravotnictví pohledem lékaře, který má osobní zkušenost s  osobníme životem, prací i vzděláváním ve Švýcarsku.

Tereza Ettlerová

Tereza Ettlerová

Komunikace

Články o komunikaci. Aktivní roli naslouchání, obtížích při přijímání informací, překonávání bariér nebo našich osobních filtrech.

Chcete psát blog s námi? Ozvěte se