Čeští lékaři v zahraničí

Specializace ve Švédsku VI. část

Závěrečné slovo lékaře žijícího ve Švédsku.

Ještě jednou bych ráda poděkovala za všechny zkušenosti, které se čtenáři sdílel a třeba někoho navnadil na cestu severského systému a péče o zdravotníky.

Závěrem bych chtěl shrnout, že Švédský systém vzdělání a organizace zdravotnictví je rámcově velice dobře promyšlen a nastaven pro to, aby mohl začínající lékař dělat hlavně to, pro co tak dlouho studoval. Aby měl dobré předpoklady pro postgraduální vzdělání, nepřetěžování, lepší právní ochranu a dobrý work-life balance. Nejsem idealista a přiznám, že ne vše funguje bezproblémově. Jako každá země má i Švédsko své dlouhodobé problémy ve zdravotnictví. Jako jeden z největších bych asi uvedl problém v dostupnosti péče, dlouhé čekací lhůty apod. Proto je tu populární privátní pojištění se síťí privátních klinik, kde člověk často dostane vše během 1-2 týdnů.

Hlavní pozitivum v podmínkách pro mladé začínající lékaře je snaha o to, aby byl systém v základu nastaven správně.

 Případné nedostatky leží spíše na lokální úrovni například samotném pracovišti, špatnému managementu, personální krizi aj.

V Česku je situace v mých očích opačná v tom, že systém je primárně nedobře nastaven a to, že to někde funguje, je spíše zásluhou samotného pracoviště, férovém vedení a dobrém kolektivu.

 

Pracovní podmínky, sociální politika s podporou rodiny, krásná příroda a více volného času jsou hlavní důvody proč jsme se již před časem rozhodli zde zůstat a momentálně návrat zpět neplánujeme. V mnoha věcech však v Českém zdravotnictví nastal posun k lepšímu a věřím, že nakonec nalezne řešení, jak vzdělávání a podmínky pro mladé lékaře vylepšit. Cesta to ale bude dlouhá a nelehká.

 

Další články ze seriálu čeští lékaři v zahraničí