Čeští lékaři v zahraničí

Specializace ve Švýcarsku

Čeští lékaři v zahraničí

Dneska bych Vám ráda představila pana doktora Michala Němečka. Nebo on se Vám spíše představí sám. Byl tak ochotný, aby Vám, čtenářům, nastínil život a specializační přípravu lékařů ve Švýcarsku. Moc děkuji za jeho energii a vynaložený čas a doufám, že si článek užijete stejně jako já. 

Na začátek bych se krátce představil, je mi 32 a v zahraničí jsem začal pracovat před 6 lety hned po škole, takže nemůžu přímo srovnávat pracovní podmínky v zahraničí a České republice. K českému zdravotnictví jsem čichnul jenom skrz moji rodinu a také během studia. S roční pauzu v Německu v mezičase absolvuji celý vzdělávací program interny a praktického lékařství v centrálním a východním Švýcarsku.

 1. Jaká je délka specializace,  možnosti úvazků? Existují různé mezikroky v  před atestační přípravě v podobě kmene jako je tomu v ČR?

Délka specializace je obecně delší. Pokud bychom ale brali základní obory jako je praktické lékařství a všeobecná interna, tak je srovnatelná s Českem, vše ostatní trvá daleko delší dobu. Pokud bychom brali specializaci v interních oborech, tak předpokladem pro absolvování například gastroenterologie je ukončená atestace z interny, pokud se lékař hlásí na kardiologii, tak nedostane místo bez toho aby měl za sebou aspon 3 roky ve všeobecné interně. Obecně by se dalo říci, že specializace v interních oborech je ještě lehčí než v chirurigckých oborech, kde to je ještě složitější. Pro získání atestace je povinnost předložit odpovídající počet výkonů, který je velmi složitý nasbírat během specializace. (velká počet privátních pacientů, kteří jsou operování atestovaným lékaře) Proto i specializace tvá i klidně dvojnásobnou dobu a velmi často i s nejasným výsledkem, kdy mnoho chirurgů po několika letech přípravy změní obor nebo odejde dodělat atestaci do Německa.

Úvazek je možný zkrátit na 80 procent, ale až spíše po atestaci. Během atestační přípravy je to spíše vyjímky, že to zaměstvatel povolí.

 2. Je možná volba oboru podle osobních preferencí nebo jen na základně volných pracovních míst?

– Pokud je člověk flexibilní a je ochoten se stěhovat, tak získá místo podle preferencí. Během absolvování specializace je povinen lékař změnit aspon na rok nemocnici, kde absolvuje vzdělávání. To se týká všeobecné interny například, kde povinnost rok absolvovat ve velké nemocnici (v Čechách krajská nemocnice/fakultní nemocnice)

 3. Průběh Specializačního Vzdělávání –  jaké jsou povinné stáže, kurzy? Existují logbooky s výkony? Je běžné protahování nad určenou dobu?

– Pokud budu mluvit za specializaci ve všobecné interně, která má základ stejný jako pro praktické lékařství, tak tak specializace trvá 5 let, z toho člověk musí lékař absolvovat 3 roky minimálně na všeobecné interně a z toho minimálně jeden rok ve velké nemonici kategorie A. Dále je povinný určitou část absolvovat v ambulantní sféře. Povinnost je absolvování kurzu na ACLS, základy ultrazvuku, kongresy. Logbook není povinen v interně. Zkouška je velmi specialní, protože se jedná pouze o test převzatý z USA MKSAP (Medical Knowledge Self-Assessment Program).

 

Tento test je skládán dvakrát do roka ve velkých halách v Basileji nebo Zurichu, je v angličtině a limit pro splnění je dán zhruba na 70 procent. Toto je jediná zkouška, ústní část není. Jako poslední je budto disertační práce (v zahraničí náš český ,,MUDr,, není uznán jako titul doktora, studenti ve Švýcarsku a Německu musí psát pro získání doktorského titulu disertační práci) nebo publikace ve Švýcarském časopise jako první autor……

 

Pokračování příště……..