Čeští lékaři v zahraničí

Specializační příprava Švédsko

Čeští lékaři v zahraničí

Pokračujeme v letním speciálu. Spoustu super informací jsme získali od lékaře pracujícího ve Švédsku. Udělal si  čas na obsáhlé odpovědi, ze kterých si jistě můžeme vzít nejen inspiraci, ale i motivaci.  Podívejte s, jak je to s délkou specializační přípravy, jestli existují nějaké mezikroky jako u nás kmen a taky jak to švédský systém má s pracovními úvazky.

Specializační vzdělání (ST – specialiseringstjänstgöring) trvá v závislosti na oboru 5 až 5,5 let. Při poslední revizi vzdělávacího systému, která proběhla docela nedávno v r. 2021, bylo ustanoveno přibližně 44 základních oborů a cirka 9 nadstavbových specializací, které většinou trvají další 2 až 3 roky. Během samotného ST má člověk navíc možnost souběžně absolvovat tzv. doplňkovou specializaci, kterých je 10 (například paliativní medicína, medicína bolesti, aj.). Samotná délka praxe je poté o něco delší, ale na jeho konci se lékař stane tzv. dvojitým specialistou. Doplňkové specializace se dají většinou dělat ve více různých základních oborech, což je rozdíl oproti nadstavbové specializaci, která vychází pouze s jednoho daného oboru. Žádný kmen jako mezikrok tady neexistuje.

 

Pokud se bavíme o formě úvazku, tak v tom jsou tady zaměstnavatelé velice benevolentní. Je možnost si vyjednat zkrácený úvazek víceméně jak člověk potřebuje, pokud k tomu je objektivní důvod, tady v drtivé většině rodina. Všichni berou potřeby rodiny za vysokou prioritu, tudíž nepravidelná pracovní doba, kratší pracovní doba, částečný úvazek, nic z toho není problém. Samozřejmě člověk počítá s poměrným prodloužením délky ST v takovém případě. Dále se tady často kombinuje klinika s vědou často v rozsahu 25 % nebo 50 % pracovního úvazku. A teď drobný detail. Samozřejmě se k tomu prodlužuje poměrově délka ST, ale plat má člověk jako za plný úvazek na klinice (podpora nových vědců), navíc po 5 letech se plat zvedá na úroveň specialisty (eliminace platové diskriminace za to, že člověk dělá vědu). Celé je to velice dynamický proces a poměr úvazku je možné v průběhu času různě měnit a upravovat dle potřeby. Žádné stabilizační dohody nejsou. Pokud jednou začnu ST, mám tím garanci pracovního poměru až dokud nebudu specialistou, i kdybych vzdělání pětkrát přerušil například kvůli mateřské dovolené.

Ukončením ST smlouva končí a člověk uzavírá smlouvu novou jako specialista. Tady tedy není stoprocentní jistota, že novou pozici dostanu na stejné klinice, ale kromě pár výjimečných případů se nestalo, že by člověk musel měnit pracoviště.