Nezisková organizace SPokojení zdravotníci

Projekty

Medicínu vnímáme jako souhru odborných a lidských kvalit, zkušeností, znalostí a dovedností. 

Naše projekty zaměřujeme do oblasti jemných, měkkých dovedností – SOFT SKILLS. Ty stojí ve zdravotnictví v pozadí. Považují se za samozřejmost, ale skutečnost je jiná. Stejně jako na odbornosti se musí pracovat na soft skills. Umět motivovat, spolupracovat, kritizovat, chválit a předávat zkušenosti, s tím se rodí málokdo.

Měnit pracovní prostředí ve zdravotnictví můžeme HNED, TEĎ, TADY, AKTIVNĚ a OSOBNĚ. 

Ukážeme Vám jak na to!

Staňte se našimi členy a pomozte nám budovat budoucnost českého zdravotnictví.

Projekt určený vedoucím zdravotníkům. Každý, kdo pracuje s lidmi musí mít alespoň základní znalosti v tom, jak své zdravotníky motivovat, vést, hodnotit, kritizovat, chválit.....Víme, že zdravotníci nemají času nazbyt, proto velkou intenzitou, za minimální čas, získáte maximum podpory a informací. Není to ztráta času, je to investice do budoucnosti.
V rámci členství v organizaci nabízíme ZDARMA kurz soft skills namířený přímo do zdravotnictví. Pro lékaře, lékařky, zdravotní sestry i bratry. Pro všechny, kteří chtějí pracovat na své vlastní spokojenosti a vědí, že pracovní kultura v českém zdravotnictví potřebuje změny. Jednoduše, prakticky, online, přístupné 24/7, po dobu celého roku, společně s dalšími tipy a výhodami.
Blogujeme o tématech, které se týkají zdravotnictví, soft skills, pracovní kultury a dalších zajímavých věcí. Ukážeme Vám, že i mimo odbornou medicínu existuje celá řada věcí, které se dají využít v osobní prospěch a tím následně ve prospěch našich pacientů. Čteme za Vás, vybíráme kvalitní literaturu, vzděláváme se a inspirujeme ke změnám v našem vlastním nastavení.
Vzájemná podpora a spolupráci s organizaci Po Medině přináší možnost začít vzdělávat v soft skills už mediky a absolventy lékařských fakult. Chceme nabídnout možnost projít náročným studiem s gracií, uměním zvládnout stres, omezený čas. Postupně se naučit spolupracovat, loajálnosti, kolegialitě, komunikaci a dalším věcem, bez kterých se ti nejlepší nikdy neobjednou......
Ve spolupráci s krizovými peery a psychology nabízíme možnost využít pomoci v případě profesní krize, problému, nenadálé události. Pomoc, která je určena nejen zasaženým, ale i zdravotníkům, v situacích, které mohou potkat úplně každého. Systém psychosociální intervenční služby - SPIS.

Budoucí tajný projekt pro všechny zdravotníky

Pracujeme na dalších, prozatím přísně tajných věcech:) Pro naše členy brzy k inspiraci. Chcete se podílet? Napište nám. Nebo máte nápad na další možnosti podpory zdravotníků? Ozvěte se!
Spokojení zdravotníci
Nezisková organizace

© Spokojení zdravotníci 2022

Všechna práva vyhrazena