Umělá inteligence ve zdravotnictví

Proč ji dát šanci

Umělá inteligence v oblasti zdravotnictví představuje dneska důležité a rozsáhlé téma, kterému se věnují desítky, možná stovky, jednotlivých projektů.  

A kdo tenhle pojem dodnes neslyšel, jistě ho dožene v nejbližší budoucnosti.

Lékaři jsou zvláštním okruhem lidí, kteří jsou nesmírně odborně zdatní, často ale věnují svoji pozornost výhradně medicíně a svému oboru. Nepříznivá personální situace, vytížení a obrovské odborné nároky na zdravotníky nepřispívají k tomu, aby měli sami čas, prostor a energii věnovat se i dalším součástem medicíny, jako jsou soft skills nebo extrémně rychlý technologický a technický pokrok. Proto často převládá skepse, nedůvěra, obavy nebo přímo strach z novinek a inovací.

Lékaři obecně nejprve hodně  a detailně studují a poté převádějí své znalosti do praxe. Nepatří mezi ty, kteří by se a priori učili za pochodu. To přichází až od jisté úrovně schopností a znalostí. Proto je pro ně náročné přijímat něco, pro co nemají dostatek prostoru k detailnímu prozkoumání, seznámení a následně vyhodnocení.

A navíc se trochu bojí. Nejen neznámého, ale i celého procesu automatizace. Nechtějí svoje know – how srovnávat s počítačem. Bojí se o etiku, výsledky, zodpovědnost, třeba i ztráty pracovního místa a náhradu jejich osoby za nějakou umělou inteligenci.

A na základě této myšlenky vznikl tenhle článek. Chci Vás maličko uklidnit, vážení lékaři a další zdravotníci, a přesvědčit Vás, abyste umělé inteligenci v medicíně dali šanci.

Chci, abyste tomu maličko rozuměli, aby umělá inteligence nebyl jen strašák, který vám neviditelně dýchá na záda. Kdo rozumí a chápe, dokáže najít výhody a využít je k vlastnímu prospěchu i zkvalitnění péče o své pacienty a klienty.

Tak jako první bod – všechny procesy, které jsou na umělé inteligenci postaveny, prochází složitým procesem schvalování, předtím, než je možné je klinicky využívat. Takže žádný HOKUS POKUS.

Umělá inteligence není jedna. Je to celé spektrum různých technologických možností.

Umělá inteligence jsou například různé administrativní aplikace, které by měly mít společný cíl – ušetřit zdravotníkům čas, který mohou věnovat odborné i lidské stránce medicíny a svým pacientům. Mohou obrovsky zvýšit efektivitu, ušetřit lékaře a sestry byrokratické zátěže a zvýšit možné kapacity. No v tomhle případě nezní umělá inteligence tak špatně ne? V kombinaci s dalšími technologiemi mohou být nápomocné například při objednávání pacientů, třídění do různých kategorií nebo doplňování dokumentace.

Kromě administrativních úkonů může být umělá inteligence využívaná i k diagnostice, případně léčbě.

Základem, zcela jednoduše, je získání dostatečného, obrovského, množství dat, na kterém by celý proces byl postaven, ať už se jedná o rentgenové snímky nebo třeba genetické profily.

Tato forma využití umělé inteligence by například v rámci preventivních vyšetření mohla ovlivnit průběh nemoci, nutnost hospitalizace i celkový výsledek. Nemluvě o nesrovnatelné ekonomické zátěži léčby onemocnění diagnostikovaných v raných fázích svého vzniku.

Další částí umělé inteligence jsou neuronové sítě, strojové učení a hluboké učení. Velice zjednodušeně můžeme říct, že na základě statistických a dalších metod se vyhodnocují rozdílné atributy a dávají se do celkového kontextu například s léčbou. Výsledkem je určitá pravděpodobnost, jestli pacient onemocní určitou nemocí, nebo jak bude konkrétní léčebný postup úspěšný. Komplexně je schopné hluboké učení například detekovat i to, co lidské oko nevnímá na základě určitých vzorců.

K umělé inteligenci zařadíme i rozpoznávání jazyka, k překladům nebo analýze dokumentů. Určitě si dokážete představit, jak obrovský přínos a úleva od administrace by bylo přepisování do relevantního jazyka bez lékařova zásahu. Všechny zprávy, nálezy, vyšetření by byly v rukou silného pomocníka, a to jen na základě slovního diktátu.

A co třeba compliance pacientů? I s tímto evergreenem může umělá inteligence pomoci. Zvýšit angažovanost a dodržování stanoveného léčebného představuje nesporné výhody ve výsledcích léčby, ekonomickém aspektu i vytíženosti zdravotnických zařízení a personálu.

A proč tedy, vážení lékaři vzít AI ( umělou inteligenci) na milost, a dokonce se na její příchod do zdravotnictví těšit???

  • Nevnímejte AI jako něco, co Vás chce připravit o pracovní místo. Naopak, dívejte se na AI jako rozvoj, pokrok a pomoc, s rozvojem technologií mohou nová pracovní místa vznikat.
  • AI Vás nenahradí, ale zvýší Vaše možnosti.
  • AI není nepřítel, je to partner, druhé oko, pomoc, v diagnostice, administrativě, prevenci i léčbě.
  • AI Vám ušetří čas, především ve věcech, které Vás stejně nebaví a považujete je za zbytečnou zátěž – byrokracie.
  • AI Vám umožní věnovat se lidské stránce zdravotnictví, která je pro pacienty stejně důležitá jako odbornost. Zvyšujte empatii, trénujte komunikaci, práci s emocemi, vyhrocené situace – jedinečnost lidské bytosti.
A protože tohle je opravdu ten největší základ, opravdu sofistikovanou publikaci si můžete přečíst ZDE.

 

Autor: MUDr. Tereza Ettlerová, MBA