Čeští lékaři v zahraničí

Specializace ve Švédsku III. část

Pokračujeme v letním speciálu a dneska Vás čeká zase jedna těch opravdu důležitých, odpověď na otázku ohledně finanční stránky. Článek je kratší než obvykle , ale aspoň budete mít čas se zamyslet nad tím, co se dočtete. Rozmyslete, jestli sbalíte kufry nebo pro Vás bude sociální daň překážkou. 

Ve finančním ohodnocení existuje docela velká variabilita jak dle jednotlivých regionů tak i jednotlivých oborů.  Dle aktuální statistiky pro rok 2021 byl medián platu ST lékařů 50800 SEK nicméně rozdíl mezi 10. a 90. percentilem je značný (45000 SEK – 71800 SEK). Například některé regiony na severu s řidším osídlením a menši hustotou zdravotnické sítě musí nabídnout adekvátní platové podmínky pro dostatečnou motivaci lékařů zde pracovat a setrvat. Stejně to platí i pro nedostatkové obory. Je to však jen jeden s faktorů, jednotlivé regiony mají velkou samostatnost co se organizace zdravotní péče týče, roli může například i atraktivita regionu, politická situace, demografické složení obyvatel, aj. Pro úplnost zde uvádím i údaje pro specialisty za rok 2021, kde medián činí 67900 SEK a opět je zde velký rozdíl mezi 10. a 90. percentilem (62000 SEK – 78500 SEK). Plat je zde uveden před zdaněním, pro Švédsko jako sociální stát typicky vysokém a progresivním (při této platové výši cca 35-40%).

 

Další články ze seriálu čeští lékaři v zahraničí