Dá se mozek trénovat? VI.

Sedmý článek z řady "Nenech mozek degenerovat!"

Když jste mladí, nebo dokonce hodně mladí, pak na demenci a ztrátu kognitivních funkcí nejspíš moc nemyslíte, ale měli byste.

Dlouhodobé observační studie ukazují, že krom věku lze většinu rizikových faktorů onemocnění mozku kontrolovat. Což v praxi znamená, že můžeme svá rizika ovlivnit, minimálně do značné míry. Nejspíš tušíte, co se za nejrizikovější faktory související s životním stylem, považuje: fyzická lenost, nezdravá strava, kouření, sociální izolace, nedostatek stimulujících aktivit, alkohol, spánková deprivace.

Prevence by měla být zahájena včas, aby měla smysl, jako u každého jiného preventivního chování. Musí mít smysl a potřebuje strategii, abyste si našli vůli a energii začlenit změny do svého života.

Pokud bychom měli vypíchnout to, co opravdu nejlépe posílí mozkové funkce a zvýší odolnost mozku, pak je to fyzická aktivita, cvičení.

Dokonce jde o tak zásadní věc, že i kdybyste nikdy pravidelně necvičili a teď hned začali, pocítíte výrazné účinky na Vaše mozkové zdraví velice rychle. Cvičení je jedinou behaviorální aktivitou, u které bylo vědecky podloženo vyvolání biologicky prospěšných účinku pro mozek.

Neříkáme přímo, že se pohybem dá zvrátit kognitivní deficit či demence, ale důkazy pro obdobná tvrzení stále narůstají.

Pokud se už začnete hýbat, pak máte samovolnou tendenci v pohybu setrvat. Znáte to – třeba když běžíte a řeknete si, že dneska jen pětku, i když normálně běháte desítku. Po pěti kilometrech si sami sobě omluvíte, že poběžíte dál.

Začít cvičit dnes, znamená přispět k ochraně svého mozku. Není pozdě!

„Šestiměsíční studie ukazuje, že cvičení dvakrát týdně může mít pozitivní vliv na kognitivní funkce. Zároveň byla fyzická neaktivita vyhodnocena jako nejvýznamnější rizikový faktor rozvoje demence a zhoršení kognitivních funkcí.[1]

Stačí mnohem méně, než předpokládáte. Požadavky splňuje dokonce i rychlá chůze. 150 minut týdně včetně intervalového i silového tréninku, překvapovat svoje tělo, střídat intenzitu, rychlost, námahu. Na to si udělejte čas, za každé situace. Nejde o marnivost, vzhled, ale je to investice do Vás, Vašeho mozku, Vaší pohody, spokojenosti a tím i atmosféry ve Vašem okolí.

[1] Fakta a čísla o pacientech s demencí a jejich pečovatelích: Asociace pro Alzheimerovu chorobu: Dostupné z URL:  www.alz.org/media/documents/alzheimers-facts-and-figures-2019-r.pdf. [cit. 9.5.2022].

 

GUPTA, S. Bystřejší mozek, Jan Melvil Publishing, 2022.  ISBN: 978-80-7555-154-2