Řada článků vycházející z knihy amerického neurochirurga, založených na evidence based medicine, přenesených do řeči lidí.