Šťastná náhoda

Opravdu existuje nebo se jí musí pomoct?

Vždycky Vás zajímalo, jak je to s těmi nejlepšími nápady? S přelomovými myšlenkami, nad kterými budoucnost jen vrtí hlavou? Jak tyhle pecky vznikají?

Věříte tomu, že někdo dostává jeden nápad za druhým a jen je převádí do praxe? Nebo, že někdo chce nápad dostat, tak dlouho sedí a přemýšlí, až prostě nějaký přijde? Nebo že je to jen náhoda, že nejlepší inovace prostě někoho napadly, i když se jim třeba zpočátku nedařilo? Nebo že inspirace přichází spontánně? „Nové myšlenky se nevynoří, pokud jim to sami nedovolíte,“ Marc Benioff (ředitel Salesforce, cloud)

V praxi to znamená, že třeba změna prostředí, otevření nové perspektivy, jiné nasměrování, to všechno může být šťastná náhoda perfektního nápadu.

Moc se mi líbí termín „otevřená pozornost“ (open awareness), což je myšlenka- základ- pro kreativní, originální nápady a nové pohledy.

Pokud využíváme otevřenou pozornost, nestojí proti nám nikdo, kdo by nás odsuzoval. Přijímáme všechno, co nám přijde na mysl. Jakmile ale přijde přelomová myšlenka, kreativní nápad, intenzivně se přepne soustředění na to, jak nejlépe uchopit a uplatnit právě vzniklou genialitu.

Šťastná náhoda musí doprovázet otevřenou mysl možnostem a také určitý záměr využít nabízenou myšlenku.

Je to jako s hádankami, nejdřív musíme poznat, že jde o úkol, který vyžaduje řešení a stojí zato se ho chytnout a rozvíjet.

A teď ta vážně zajímavá věc. Bylo zjištěno, že toulání myšlenek, volný tok, se aktivuje těsně předtím, než přijde na řadu kreativní pohled. Takže nejdřív nápad, pak jeho zpracování!

A tyto systémy jsou mimořádně aktivní u jedinců s ADD (attention deficit disorder) Ti, kteří trpí touto poruchou v dospělosti vykazují vyšší úroveň tvůrčího myšlení a dosahují lepších výsledků. Takže to není nevýhoda!!! Paráda!

U dospělých hyperaktivita, která často doprovází dětské pacienty, ustupuje a přichází na řadu právě kreativita. Pokud tedy dáte jedinci s diagnózou ADD cihlu, ať pro ni najde nové uplatnění, pak si povede lépe než člověk bez ADD. Statisticky. A proč? Přestože, a nebo právě proto, že lépe ztrácí koncentraci.

Holly White a Priti Singh, „Creative Style and Achievement in Adults with ADHD“, Personality and Individual Differences 50, č. 5 (2011): 673–677
Kirsten Weir, „Pay Attention to Me“, Monitor on Psychology, březen 2012, 70–72
Goleman. D. Pozornost. Brno: Jan Melvil Publishing 2014. ISBN 978- 80- 87270-94-3.